Avís legal

Informació del titular

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic; s’informa la persona usuària que el titular del web és Jose Maria Martinez Felipe , amb domicili al carrer Jose Maria Bayarri núm. 12 B, 46014, València, amb NIF N-53253453 i correu electrònic romanero@hotmail.com.

Condicions d’accés i ús

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuària, i es compromet a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Les responsables del lloc web es reserven el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de les usuàries aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el mateix lloc web de les responsables.

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del Quatre + 1, en qualitat de responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Quatre+ 1 serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que en pogués sorgir. Les responsables del lloc web reconeixen a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que la seva sola menció o aparició en el lloc web impliqui l’existència de drets o responsabilitats de les responsables del lloc web sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva part.

La usuària del lloc web s’ha d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat en el lloc web.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pots fer-ho a través del següent correu electrònic: info@quatremes1.com.

Continguts

Aquest lloc web té com a finalitat facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza. Quatre + 1 es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació del seu lloc web.

Enllaços

Les responsables del lloc web posen enllaços a disposició de les usuàries per facilitar la cerca i l’accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o hipervincles habilitats en aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals les responsables del lloc web no exerceixen cap mena de control. Les responsables del lloc web no assumeixen cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant els hipervincles existents. No obstant això, assumeixen exclusivament el deure de suprimir del lloc web, amb la màxima brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar danys a les persones usuàries.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Les responsables del lloc web s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al responsable.

Des del lloc web del Quatre + 1 és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que les responsables del lloc web no poden controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquestes no assumeixen cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, les responsables del lloc web manifesten que procediran a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Les responsables del lloc web no es fan responsables de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el lloc web de les responsables del lloc web. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, les responsables del lloc web es posen a disposició de totes les usuàries, autoritats i forces de seguretat, i col·laboren de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Privacitat i protecció de dades personals

Les dades personals que ens puguis facil·litar ja sigui per correu electrònic o per via telefònica únicament les emprarem per a gestionar qualsevol dubte o tràmit relacionat amb la contractació d’espectacles amb el quintet Quatre + 1. S’ha de tenir en compte que en aquest lloc web no et demanem cap dada personal en cap formulari, sinó que deixem a l’elecció de la usuària el fet d’establir contacte i comunicació amb el grup Quatre + 1 mitjançant el mail que es facilita al lloc web.

Cookies

L’ús d’aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies que són informacions que s’emmagatzemen en el navegador que com a usuària utilitzes perquè únicament el nostre servidor pugui llegir-les, recuperant determinada informació que facilitarà la teva navegació pel lloc. Cap d’aquestes galetes permet accedir a les teves dades personals, ni a la teva informació personal, ni, tampoc, al teu disc dur. Així mateix, t’informem que utilitzem eines de monitorització (com Google Analyitics), que recullen dades anònimes de l’ús que fas del web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. D’altra banda, els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són els jutjats i els tribunals de Barcelona (Espanya).

Data de la darrera actualització: 26/06/2019.